Betonové lehčené komíny BLK – KLASIC s korozivzdornou výstrojí a tepelnou izolací jsou kompletním vícevrstvým komínovým systémem, určeným pro samostatné komíny s přirozeným tahem (provoz komínu N1) pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva (D3), lehké topné oleje a dřevo (D2), nebo pro plynná paliva (D1 a W1 - suchý a mokrý provoz komína). Jsou dodávány celkem v šesti variantách tvárnic a s komínovými průduchy průměru od 130 mm do 280 mm.

Betonové lehčené komíny BLK – KLASIC jsou vzhledem ke svojí velké variabilitě, malé hmotnosti jednotlivých prvků a systému hrdlových vložek určeny pro ruční montáž bez použití těžké mechanizace a zvedací techniky. Součástí dodávky komínového tělesa je montážní návod v českém jazyce, identifikační štítek komína a certifikáty výrobku.

Betonové lehčené komíny BLK – KLASIC jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, bytovou výstavbu, průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti a kotelny ústředního vytápění. Vzhledem k nízké hmotnosti komínového tělesa jsou tyto komíny ideální i pro různé rekonstrukce, nástavby a přístavby a nabízejí tedy možnost zakládání komína na stropě v daném podlaží bez nutnosti vyzdívek až od základu.

Skladba komínového tělesa:

Betonové lehčené komíny BLK – KLASIC jsou tvořeny komínovými tvárnicemi jedno, dvou nebo tříprůduchovými, které jsou vyrobeny z liapor-polystyrén-betonu o základním výškovém modulu 330 mm. Komínový průduch je tvořen výstrojí z korozivzdorné oceli DIN 1.4571, DIN 1.4404 (ČSN 17348, ČSN 17349) tl. 0,6 ÷ 1,0 mm o průměru 130 - 280 mm a výškovém modulu 330, 500 a 1000 mm. Sestává ze spodního nosného plechu, základního nahlížecího dílu s nádobou na odvod kondezátu, průběžných vložek, T kusu se zděří, dilatačního zakončení. Průduch je izolován kamennou vlnou ROCKWOOL v tl. 20 – 50 mm, která je dodávána na míru podle objednaného typu komínového tělesa. Komín je ukončen betonovou krycí deskou a je možné jej na objednání doplnit o různé typy hlavic (Meindingerova hlavice, hlavice na tuhá paliva, lapač jisker popř. TURBO hlavice).

Přednosti a výhody:

 • vysoká odolnost proti vyhoření komínu – vložky nepraskají (prakticky neomezená životnost výstroje z korozivzdorné oceli);
 • vysoký tepelný odpor pláště tvárnice;
 • jednoduchá a rychlá montáž komínu bez použití jakékoliv mechanizace (10 m za cca 3 hod.);
 • nejlehčí komínový systém v ČR (hmotnost kompletního komínového tělesa od 44 kg/bm) – komín je možné založit z jednotlivých pater na stropní konstrukci;
 • kompletní certifikovaný systém;
 • jednoduchá demontáž komínových vložek při výměně (potřebě) jiného průměru dle výkonu spotřebičů;
 • korozivzdorný komínový průduch je nenasákavý (na rozdíl od keramických komínových systémů);
 • použitý materiál je kyselinovzdorný a odolný vůči střídání teplot;
 • bezkonkurenční cena – 10 m komín od 15 500 Kč bez DPH;
 • poradenský servis (zpracování cenových nabídek, doporučení vhodného řešení komína, zaškolení na stavbách, stavební servis);
 • dodávky přímo na stavbu po celé ČR + prodej přes síť obchodních zástupců.

Betonové lehčené komíny BLK se dále vyrábějí i v provedení TURBO (ozn. BLK - TURBO). Jsou speciálním kompletním komínovým systémem určeným k provádění společných komínů od plynových spotřebičů (plynové etážové vytápění) s uzavřenou spalovací komorou v provedení C s přirozeným nebo nuceným odvodem spalin. Komínové průduchy jsou dodávány v průměrech od 120 do 250 mm.

Betonové lehčené komíny BLK - TURBO jsou určeny pro výstavbu rodinných domů pro více rodin a zejména bytových domů s možností připojení až 10 spotřebičů. Vzhledem k nízké hmotnosti komínového tělesa jsou tyto komíny ideální i pro rekonstrukce bytových domů, kde bylo používáno klasické lokální vytápění tuhými palivy.