INTELIGENTNÍ VYTÁPĚNÍ

PLEWA UniTherm spojuje pokrokovou komínovou technologii s krbovou vložkou Olsberg. Tyto dvě navzájem sladěné součásti přesvědčí investory designem a funkčností. Systém UniTherm zachovává všechny přednosti samostatných krbových kamen, vyzařuje příjemné sálavé teplo a domácí atmosféru. UniTherm „dýchá přes komín“. Vzduch do spalovacího prostoru krbu přivádíme mezerou mezi komínovou tvárnicí a vložkou, kterou obráceně odvádíme pryč spaliny. Tento provoz bez nutnosti přisávání vzduchu z místnosti nespotřebovává kyslík z vašeho domu, a tudíž nesnižuje kvalitu bydlení. Zabraňuje prochladnutí místnosti přes různé větrací mřížky a neznečišťuje obytnou místnost popelem ani prachem. Komín a krbová kamna spolu tvoří samostatný uzavřený systém. Tímto se vyhnete nepříjemným vlastnostem samostatných kamen, odpadá jejich složitá montáž a není třeba viditelných spojovacích rour mezi krbem a komínem.

PĚKNÝ A KOMFORTNÍ

Systém UniTherm nezabírá žádný prostor navíc. Vše je integrováno do komínového tělesa. Neztrácíte žádnou obytnou plochu pro samostatný krb. Teplo proudí do místnosti nenápadným otvorem , který je součástí komínového tělesa. Patentované samozavíratelné dvířka zajišťují těsnost celého systému a zabraňují úniku spalin do místnosti. Skleněná krbová dvířka nabízejí příjemný a jasný pohled na plápolající oheň. U podsklepených rodinných domů se díky možnosti doplnění komína o odpadovou šachtu nabízí možnost vybírání popela ve sklepě. Totéž platí při vymetání komína kominíkem, kdy jsou saze vymetány ve sklepě, čímž se zabraňuje znečištění obytných místností.

EFEKTNÍ A EKOLOGICKY VHODNÝ

Integrované uspořádání vzduchové šachty a komínové vložky značně zlepšuje účinnost celého systému.Všechny komponenty jsou navzájem sladěné. To garantuje dobrý tah systému a odvod spalin bez zbytečného znečišťování obytné části budovy. Vstup spalovacího vzduchu do komínu přes hlavici zabraňuje negativnímu vlivu větru na hoření a zajišťuje dobrý tah komínu i v případě, že hlava komínu je níže než hřeben střechy. Komínové tvárnice pro montáž komínu nad úrovní prefabrikovaného dílu jsou vyrobeny jako lehčené z liaporbetonové směsi. Systém UniTherm je certifikován pro možnost užití v pasivních a nízkoenergetických domech. S UniThermem splníte veškeré požadavky platných energetických nařízení.

SNADNÁ MONTÁŽ

UniTherm je možné sestavit až do výšky 6 metrů z předpřipravených prefabrikovaných dílů a pomocí jeřábu okamžitě osadit do požadovaného prostoru ve stavbě. Již po několika minutách po sestavení je komínový systém připraven k použití. U větších délek komínového tělesa než 3 alt. 6 metrů (viz prefabrikovaná část) používáme pro vyzdívku vrchní části komínového tělesa tvárnice a komínové vložky systému komínu Plewa Clasic K. Systém UniTherm umožňuje vytápění i během výstavby rodinného domku. UniTherm můžeme použít i u nepodsklepených rodinných domů, a to postavením přímo na připravený základ; popel následně vybíráme přímo z popelníku krbové vložky.

VÝHODNÁ CENA

Oproti standardně používané stavbě komínového tělesa a následného připojení krbového spotřebiče lze díky použití systému Plewa UniTherm ušetřit jednak čas potřebný pro montáž celého systému, tak samozřejmě i finanční prostředky vázané na úpravu klimatizační jednotky či technické řešení přisávání vzduchu ke krbovému tělesu.