KLASIFIKACE: ČSN EN 1443 T400 N1 O50 W 3 EI90 R0,65

 • T - teplotní třída (400 °C)
 • N1 - tlaková třída (přirozený tah)
 • O - třída odolnosti proti vyhoření sazí (bez odolnosti), vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů (50 mm)
 • W - třída odolnosti proti působení kondenzátu (vlhký provoz)
 • 3 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej, pevná paliva)
 • EI - požární odolnost (90 min)
 • R - tepelný odpor (0,65 m2 K/W)

ZÁKLADNÍ POPIS A MOŽNOST POUŽITÍ:

Komínový systém Classic 2 sestávající z betonových lehčených tvárnic a glazovaných keramických tenkostěnných vložek opatřených kompaktní tepelnou izolací je univerzálním kompletním vícevrstvým komínovým systémem určeným pro samostatné komíny s přirozeným tahem (provoz komínu N1) jednak pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva (D1) včetně vlhkého provozu W1, při užití neglazované keramické tenkostěnné vložky opatřené kompaktní tepelnou izolací i pro odvod spalin od olejových kotlů (D2) s nízkou teplotou spalin a kotle na tuhá paliva (D3 suchý provoz). Komínové průduchy jsou dodávány ve čtvercových formátech od 120x120 mm až po 200x200 mm. Univerzální komínový systém Classic 2 je určen pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti. Je vhodný pro provoz s rozšířeným dosahem teplot spalin do 400 °C. V glazované variantě je nenasákavý a zcela odolný vůči vznícení sazí.

SKLADBA KOMÍNOVÉHO TĚLESA:

Komínový systém Classic 2 je tvořen komínovými tvárnicemi jedno, dvou nebo tříprůduchovými, které jsou vyrobeny z liapor-betonu o základním výškovém modulu 330 mm. Komínový průduch je tvořen glazovanou nebo neglazovanou keramickou tenkostěnnou vložkou čtvercového půdorysu, která je již z výroby opatřena tepelnou izolací z kvalitní nehořlavé minerální vaty. Kompaktnost systému zajišťuje síť ze skleněných vláken. Síť po montáži komínových vložek zůstává uvnitř komínu. Takto provedené vložkování zabezpečuje dokonalou těsnost tepelné izolace. Díky této předběžné výrobní montáži sestává systém Classic 2 jen ze dvou částí, což znamená jednoduchou a bezpečnou montáž. Keramická vložka s tepelnou izolací je osazena v komínovém tělese ve středu komínového otvoru a je vymezena pomocí středících objímek. Vzduchová mezera mezi pláštěm ( komínovou tvárnicí) a vložkou (keramickou rourou) slouží k přívodu spalovacího vzduchu k spotřebiči. Spalovací vzduch je tak předehříván od odváděných spalin, čímž se zvyšuje účinnost připojených plynových spotřebičů. Komín je ukončen ocelovou krycí deskou s ochranným rámem.

Hlavní výhoda systému Classic 2 spočívá kromě snadné výstavby v odolnosti proti vlhkosti a všeobecné použitelnosti. Montáž víceprůduchových komínů je zvláště prostorově úsporná, neboť lze systém kombinovat se systémem na pevná paliva v jedné plášťové jednotce.

PŘEDNOSTI A VÝHODY:

 • funkční bezpečnost
 • komínový průduch je nenasákavý
 • snadná montáž komínu bez použití těžké mechanizace
 • univerzální systém pro více typů paliv
 • kompletní certifikovaný systém
 • vysoký tepelný odpor pláště komínové tvárnice
 • příznivá cena ..... 10-ti m komín od 27.423,- Kč bez DPH
 • poradenský servis (zpracování cenových nabídek, doporučení vhodného řešení komínu, zaškolení na stavbách, školící programy pro stavební firmy)

Komínový systém Classic 2 je dodáván jako komplet dle požadavků a specifikace zákazníka. Součástí dodávky komínového tělesa je montážní návod v českém jazyce, identifikační štítek komínu a certifikáty výrobku.