KLASIFIKACE: ČSN EN 1443 T400 N1 G50 D 3 EI90 R0,65

 • T - teplotní třída (400 °C)
 • N1 - tlaková třída (přirozený tah)
 • G - třída odolnosti proti vyhoření sazí (odolný), vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů (50 mm)
 • D - třída odolnosti proti působení kondenzátu (suchý provoz)
 • 3 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej, pevná paliva)
 • EI - požární odolnost (90 min)
 • R - tepelný odpor (0,65 m2 K/W)

ZÁKLADNÍ POPIS A MOŽNOST POUŽITÍ:

Komínový systém Classic K sestávající z betonových lehčených tvárnic a neglazovaných keramických tenkostěnných vložek opatřených kompaktní tepelnou izolací je kompletním vícevrstvým komínovým systémem určeným pro samostatné komíny s přirozeným tahem (provoz komínu N1) pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva (D3), s provozem nezávislým na vzduchu z místnosti (kotelny) jako např. od kachlových kamen popř. otevřených krbů. Komínové průduchy jsou dodávány ve čtvercových formátech od 140x140 mm až po 180x180 mm. Komínový systém Classic K je určen pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů, objektů občanské vybavenosti a kotelen ústředního vytápění. Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 400 °C a je zcela odolný vůči vznícení sazí.

SKLADBA KOMÍNOVÉHO TĚLESA:

Komínový systém Classic K je tvořen komínovými tvárnicemi jednoprůduchovými nebo dvouprůduchovými, které jsou vyrobeny z liapor-betonu o základním výškovém modulu 330 mm. Komínový průduch je tvořen neglazovanou keramickou tenkostěnnou vložkou čtvercového půdorysu, která je již z výroby opatřena tepelnou izolací z kvalitní nehořlavé minerální vaty. Kompaktnost systému zajišťuje síť ze skleněných vláken. Síť po montáži komínových vložek zůstává uvnitř komínu. Takto provedené vložkování zabezpečuje dokonalou těsnost tepelné izolace. Díky této předběžné výrobní montáži sestává systém Classic K jen ze dvou částí, což znamená jednoduchou a bezpečnou montáž. Keramická neglazovaná vložka s tepelnou izolací je osazena v komínovém tělese ve středu komínového otvoru a je vymezena pomocí středících objímek. Vzduchová mezera mezi pláštěm ( komínovou tvárnicí) a vložkou (keramickou vložkou) slouží k přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči. Spalovací vzduch je tak předehříván od odváděných spalin, čímž se zvyšuje účinnost připojených spotřebičů. Komín je ukončen ocelovou krycí deskou s ochranným rámem.

Kvůli požadavkům na úsporu topné energie jsou vnější stěny domu vždy patřičně tepelně izolovány. Přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu k topidlu vyžaduje další prvky jako jsou otvory nebo kanály. Systém Classic K řeší tento problém tak,aby odpadl přívod chladného vzduchu vnitřkem domu.

PŘEDNOSTI A VÝHODY:

 • funkční bezpečnost
 • systém odolný vůči vznícení sazí
 • snadná montáž komínu bez použití těžké mechanizace
 • kompletní certifikovaný systém
 • vysoký tepelný odpor pláště komínové tvárnice
 • možnost použití u staveb, kde není možné zabezpečit přívod dostatečného množství vzduchu k topidlu
 • příznivá cena ..... 10-ti m komín od 27.893,- Kč bez DPH
 • poradenský servis (zpracování cenových nabídek, doporučení vhodného řešení komínu, zaškolení na stavbách, školící programy pro stavební firmy)

Komínový systém Classic K je dodáván jako komplet dle požadavků a specifikace zákazníka. Součástí dodávky komínového tělesa je montážní návod v českém jazyce, identifikační štítek komínu a certifikáty výrobku.