KLASIFIKACE: ČSN EN 1443 T300 N1 O50 W 2 EI90 R0,65

 • T - teplotní třída (300 °C)
 • N1 - tlaková třída (přirozený tah)
 • O - třída odolnosti proti vyhoření sazí (bez odolnosti), vzdálenost od hořlavých stavebních materiálu` (50 mm)
 • W - třída odolnosti proti působení kondenzátu (vlhký provoz)
 • 2 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej)
 • EI - požární odolnost (90 min)
 • R - tepelný odpor (0,65 m2 K/W)

ZÁKLADNÍ POPIS A MOŽNOST POUŽITÍ:

Komínový systém Classic LAS sestávající z betonových lehčených tvárnic a glazovaných keramických tenkostěnných vložek je speciálním komínovým systémem určeným k provádění společných komínů od plynových spotřebičů s nízkou teplotou spalin (plynové etážové vytápění) s uzavřenou spalovací komorou v provedení C s přirozeným nebo nuceným odvodem spalin. Komínové prů-duchy jsou dodávány ve čtvercových formátech od 120x120 mm až po 250x250 mm. Komínový systém Classic LAS je určen pro výstavbu rodinných domů a zejména pro stavby bytových domů s možností připojení až 10-ti spotřebičů. Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 300 oC (při připojení topidla prostřednictvím adaptéru do 200 °C) a pro podtlakový provoz.

Počet možných komínových napojení záleží na :

 • celkové výšce komínového tělesa
 • účinné výšce komína (vzdálenost od napojení nejvyššího spotřebiče po hlavu komí-nového tělesa)
 • součtu výkonu všech připojených spotřebičů

SKLADBA KOMÍNOVÉHO TĚLESA:

Komínový systém Classic LAS je tvořen komínovými tvárnicemi jedno-průduchovými nebo dvouprůduchovými, které jsou vyrobeny z liapor-betonu o základním výškovém modulu 330 mm. Komínový průduch je tvořen glazovanou keramickou tenkostěnnou vložkou čtvercového půdorysu. Ta je v komínovém tělese ve středu komínového otvoru a je vymezena pomocí středících objímek. Vzduchová mezera mezi pláštěm (komínovou tvárnicí) a vložkou (keramickou rourou) slouží k přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči. Spalovací vzduch je tak předehříván od odváděných spalin, čímž se zvyšuje účinnost připojených plynových spotřebičů. Komín je ukončen ocelovou krycí deskou s ochranným rámem.

PŘEDNOSTI A VÝHODY:

 • funkční bezpečnost
 • snadná montáž komínu bez použití těžké mechanizace
 • umožňuje nezávislé vytápění jednotlivých bytů
 • kompletní certifikovaný systém
 • postačující účinná výška napojení nejvyššího spotřebiče: 2 m
 • vysoký tepelný odpor pláště komínové tvárnice
 • příznivá cena ..... 10-ti m komín od 24.202,- Kč bez DPH
 • poradenský servis (zpracování cenových nabídek, doporučení vhodného řešení komínu, zaškolení na stavbách, školící programy pro stavební firmy)

Komínový systém Classic LAS je dodáván jako komplet dle požadavků a specifikace zákazníka. Součástí dodávky komínového tělesa je montážní návod v českém jazyce, identifikační štítek komínu a certifikáty výrobku.